Mijn visie is dat als we met meer positiviteit en minder oordelend leven we een prettigere samenleving hebben, meer in rust en vrede met elkaar.

Meer positiviteit en minder oordelen is voor iedereen individueel, maar ook voor de verbinding die we met elkaar hebben in de wereld, belangrijk. Dat geeft een gelukkiger gevoel en meer welbevinden. In onze nabije omgeving en in de wereld kunnen we dan op een meer respectvolle en liefdevolle verbinding met elkaar samenleven.

Positiviteit en denken in kansen in plaats van beperkingen brengt groei in plaats van stagnatie. Het maakt bewust van wat mogelijk is en zet jezelf in je eigen kracht.

Minder oordelen over een ander of een situatie geeft innerlijke rust omdat het geen energie vergt om daar dan mee bezig te zijn. Je gaat hierdoor anderen of situaties ook anders, positiever zien en zult daardoor minder worden geconfronteerd met anderen of situaties die irritatie opwekken.

Als veel mensen in de wereld minder zouden oordelen over elkaar dan kunnen we liefdevoller, met elkaar in verbinding, op deze mooie aarde leven.

Ik wil dit individueel, aan kleinere groepen d.m.v. coaching sessies of grotere groepen op een podium uitdragen. Hierbij wil ik bewustwording creëren en oefeningen meegeven om positiever te leven en minder te oordelen over anderen en situaties.